Brožura Právo a reklama Filip Winter
kniha

Efektivní právní služba vyžaduje specialistu, který věcně rozumí zadání a přitom zná právní praxi. My víme, o čem mluvíte, a víme také, co máme dělat, když potřebujete právní asistenci v oblasti:
- reklamy,
- marketingu od soutěží k direct mailu,
- médií, Internetu a autorského práva,
- ochranných známek,
- nekalé soutěže a obchodních praktik.

Patnáct let praxe, tři vydané knihy, semináře na dvou vysokých školách a především každodenní praktická služba řadě zadavatelů, agentur či mediálních podniků jsou naší nejlepší referencí.

Filip Winter
Filip Winter
Hanusova 3a,
14000 Praha 4,
Czech Republic
Tel.: (+ 420) 774602087
filip.winter@akwinter.cz
www.akwinter.cz

To receive effective legal services you need a specialist who understands your needs and is a skilled practitioner. We know what you talk about and we know what to do when you seek legal assistance in
- advertising,
- marketing (from consumer contests to direct mail),
- media, Internet and copyright,
- trade marks,
- unfair competition and business practice.

Fifteen years of experience, three publications, courses taught at two universities but most of all a day-to-day practical service rendered to numerous advertisers, agencies and media companies are our best references.